50. Yıl Parkı ve Şehitler Anıtı Kompleksi Proje Yarışması, Ankara

Proje Yeri
Ankara

Proje Ekibi
Özgür Bingöl, İlke Barka, Cem Himmetoğlu
(Emel Öztep, Nermin Tirben ve Hasan Bingöl ile birlikte)

İşveren
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Proje Türü
Kentsel Tasarım
Yarışma Projesi / 4. Mansiyon

Proje Tarihi
2003

Proje Alanı
16 ha