Kültürpark ve Çevresi Kentsel Planlama ve Tasarım Yarışması

Proje Yeri
Bursa

Proje Ekibi
Özgür Bingöl, İlke Barka, Cem Himmetoğlu, Tolga Adınır
(Emel Öztep ve Nermin Tirben ile birlikte)

İşveren
Bursa Büyükşehir Belediyesi

Proje Türü
Kentsel Tasarım
Yarışma Projesi / 4. Mansiyon

Proje Tarihi
2001

Proje Alanı
40 ha