Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Yarışması

Proje Yeri
Ankara

Proje Ekibi
Özgür Bingöl, İlke Barka, Cem Himmetoğlu
(Emel Öztep, Nermin Tirben ve Hasan Bingöl ile birlikte)

İşveren
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Proje Türü
Kentsel Tasarım
Yarışma Projesi / 2. Ödül

Proje Tarihi
2003

Proje Alanı
70 ha